ERITTELE STERILOINTIIN • KESKITTYMINEN KORKEASEEN

Suora höyryn palautus

  • Direct Steam Retort

    Suora höyryn palautus

    Saturated Steam Retort on vanhin ihmisen käyttämä sterilointimenetelmä säiliössä. Peltitölkkien sterilointiin se on yksinkertaisin ja luotettavin retortti. Prosessille on ominaista, että kaikki ilma poistetaan retortista täyttämällä astia höyryllä ja antamalla ilman poistua ilmanpoistoventtiilien kautta.Prosessin sterilointivaiheissa ei ole ylipainetta, koska ilman ei sallita päästä astiaan milloin tahansa minkä tahansa sterilointivaiheen aikana. Jäähdytysvaiheiden aikana voi kuitenkin olla ilman ylipainetta astian muodonmuutosten estämiseksi.