ERITTELE STERILOINTIIN • KESKITTYMINEN KORKEASEEN

Vastaa energian talteenottoa

  • Retort Energy Recovery

    Vastaa energian talteenottoa

    Jos retorttisi päästää höyryä ilmakehään, DTS-höyryautoklaavin energian talteenottojärjestelmä muuntaa käyttämättömän energian käyttökelpoiseksi kuumaksi vedeksi vaikuttamatta FDA / USDA-lämpökäsittelyn pakokaasuvaatimuksiin. Tämä kestävä ratkaisu voi säästää paljon energiaa ja auttaa suojelemaan ympäristöä vähentämällä tehtaan päästöjä.